GarantiGaranti

Fautras erbjuder dig som köper en ny Fautras hästtransport en 3-årig fabriksgaranti. På golvskivan ger vi livstids garanti mot röta och på chassit 8 års garanti.

Fautras garantivillkor:
Hästsläpet omfattas av en 3-årig garanti mot fabrikations- och materialfel.
Garantitiden räknas från dagen för ibruktagande i Transportstyrelsens register. För att garantin skall gälla i tre år skall hästsläpet servas regelbundet var 12e månad efter ibruktagandet. För golv med livstidsgaranti gäller att släpet skall servas minst 1 gång per 12 månaders period för att garantin skall vara giltig. Service utföres av verkstad auktoriserad av Fautras Skandinavien AB. Stämpel i servicebok och/eller kvittohandling från verkstad skall kunna redovisas vid garantiärende. Serviceprotokoll hittar du här >>

Underlåtenhet att göra service enligt anvisningarna gör att garantin upphör med omedelbar verkan.
Garantin gäller för genomrostning av detaljer. Inte skönhetsfel eller oxid på grund av salter.
Garantin gäller ej för slitdelar. Som slitdelar räknas sparkskydd, gummimatta, bromsdelar, däck, hjullager bland annat.
Garantin gäller ej för skador uppkomna av yttre våld.
Garantin gäller ej för fel eller skador orsakade av bristfällig skötsel, oaktsamhet eller felaktigt handhavande av hästsläpet.
Garantin gäller ej för följdskador orsakade av modifieringar från originalutförandet ej godkända av Fautras Skandinavien AB och/eller tillverkaren.
Garantin gäller enbart vid normal bruk. Släp som används i någon form av uthyrningsverksamhet omfattas inte av garantin utan att separat avtal gäller dessa hästsläp. Kontakta Fautras Skandinavien AB för mer info.
Reklamation skall utan dröjsmål anmälas till Fautras Skandinavien AB. Underlåtenhet att meddela Fautras Skandinavien AB vid uppkommet garantiärende kan medföra att garantin inte gäller.
Garantin ersätter aldrig några följdskador eller följdkostnader.

Så här anmäler du ett garantifel:
Alla garantianspråk skall ske via e-post till Fautras Skandinavien AB på:
info@fautras.se Bifoga bilder på reklamationen, registreringsnummer samt fullständiga kunduppgifter: namn, adress och telefonnummer.
Alternativt uppvisning av hästtransporten vid vår anläggning i Eskilstuna.
Kunden skall på begäran utan kostnad för leverantören inställa släpet för kontroll och/eller reparation på av leverantören anvisad plats vid garantiärende samt för undersökning, dokumentation eller reparation.

Om du har problem med din hästtransport efter det att garantin har upphört att gälla:
Vänd dig ändå till Fautras Skandinavien AB. Vi har kunskaper och erfarenhet om Fautras hästtransporter och vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Ibland kan en skada eller ett problem vara av sådan karaktär att vi löser det åt dig utan kostnad, som en goodwill. Det kostar aldrig att fråga!


Fautras erbjuder dig som köper en ny Fautras hästtransport en 3-årig fabriksgaranti. På golvskivan ger vi livstids garanti mot röta och på chassit 8 års garanti.

Fautras garantivillkor:
Hästsläpet omfattas av en 3-årig garanti mot fabrikations- och materialfel.
Garantitiden räknas från dagen för ibruktagande i Transportstyrelsens register. För att garantin skall gälla i tre år skall hästsläpet servas regelbundet var 12e månad efter ibruktagandet. För golv med livstidsgaranti gäller att släpet skall servas minst 1 gång per 12 månaders period för att garantin skall vara giltig. Service utföres av verkstad auktoriserad av Fautras Skandinavien AB. Stämpel i servicebok och/eller kvittohandling från verkstad skall kunna redovisas vid garantiärende. Serviceprotokoll hittar du här >>

Underlåtenhet att göra service enligt anvisningarna gör att garantin upphör med omedelbar verkan.
Garantin gäller för genomrostning av detaljer. Inte skönhetsfel eller oxid på grund av salter.
Garantin gäller ej för slitdelar. Som slitdelar räknas sparkskydd, gummimatta, bromsdelar, däck, hjullager bland annat.
Garantin gäller ej för skador uppkomna av yttre våld.
Garantin gäller ej för fel eller skador orsakade av bristfällig skötsel, oaktsamhet eller felaktigt handhavande av hästsläpet.
Garantin gäller ej för följdskador orsakade av modifieringar från originalutförandet ej godkända av Fautras Skandinavien AB och/eller tillverkaren.
Garantin gäller enbart vid normal bruk. Släp som används i någon form av uthyrningsverksamhet omfattas inte av garantin utan att separat avtal gäller dessa hästsläp. Kontakta Fautras Skandinavien AB för mer info.
Reklamation skall utan dröjsmål anmälas till Fautras Skandinavien AB. Underlåtenhet att meddela Fautras Skandinavien AB vid uppkommet garantiärende kan medföra att garantin inte gäller.
Garantin ersätter aldrig några följdskador eller följdkostnader.

Så här anmäler du ett garantifel:
Alla garantianspråk skall ske via e-post till Fautras Skandinavien AB på:
info@fautras.se Bifoga bilder på reklamationen, registreringsnummer samt fullständiga kunduppgifter: namn, adress och telefonnummer.
Alternativt uppvisning av hästtransporten vid vår anläggning i Eskilstuna.
Kunden skall på begäran utan kostnad för leverantören inställa släpet för kontroll och/eller reparation på av leverantören anvisad plats vid garantiärende samt för undersökning, dokumentation eller reparation.

Om du har problem med din hästtransport efter det att garantin har upphört att gälla:
Vänd dig ändå till Fautras Skandinavien AB. Vi har kunskaper och erfarenhet om Fautras hästtransporter och vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Ibland kan en skada eller ett problem vara av sådan karaktär att vi löser det åt dig utan kostnad, som en goodwill. Det kostar aldrig att fråga!